Od – do 9/2018 – 6/2019
Projekt Převzetí role finančního ředitele a analýza a náprava procesů společnosti v souvislosti s provedeným interním auditem
Společnost Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o.
Segment Servis, Petrochemie a energetika, Údržba a a lešení a izolace
Pozice Finanční ředitel
Situace společnosti před začátkem projektu Společnost neměla finančního ředitele, byl proveden interní audit z centrály společnosti a bylo nutné udělat analýzu a nápravu procesů ve společnosti.
Původní finanční ředitel byl povýšen do pozice Generálního ředitele.
Bylo nutné co jejrychleji převzít pozici Finančního ředitele a zajistit finanční řízení společnosti. Bylo potřeba řídit analýzu hlavních procesů společnosti z hlediska jejich efektivity a souladu s koncernovými procesy a zajistit jejich případnou nápravu.
Součástí nápravných opatření byly také analýza a náprava procesů souvisejících s compliance.
Vzhledem ke zjištěním interního auditu společnost neměla uzavřený audit účetní závěrky za rok 2017.
Ve Finančním oddělení společnosti panovala velká nejistota, hrozily odchody klíčových zaměstnanců.
Situace společnosti po dokončení projektu Pozice Finančního ředitele byla úspěšně převzata.
Společnost měla nastaveny optimální procesy v souladu s koncernovými procesy, včetně procesů souvisejících s compliance.
Audit účetní závěrky za rok 2017 a 2018 byl úspěšně dokončen.
Finanční oddělení společnosti bylo personálně stabilizováno.
Přínos pro projekt Podařilo se mi rychle převzít všechny funkce Finančního ředitele společnosti a úspěšně řídit všechna oddělení, za která jsem byl zodpovědný.
Analyzoval jsem a řídil optimalizaci procesů a jejich následnou implementaci upravených procesů.
Řídil a kontroloval jsem činnosti spojené s auditem účetní závěrky za rok 2017 a 2018
Stabilizoval jsem jsem personál v odděleních, které mi byly podřízeny.