Od – do 6/2022 – 11/2022
Projekt Převzetí role Manažera oddělení nákupu, analýza procesů a stavu personálu v oddělení nákupu, předložení návrhů na řešení případných problémů a realizace schválených nápravných opatření
Společnost FläktGroup Czech Republic a.s.
Segment Výroba, klimatizace, topení, chlazení
Pozice Manažer oddělení nákupu

Situace společnosti před začátkem projektu

Společnost neměla obsazenu pozici Manažera oddělení nákupu, původní Manažer oddělení nákupu byl také interim manager a ze společnosti odešel.
Bylo nutné co jejrychleji převzít pozici Manažera oddělení nákupu a zajistit řízení nákupu společnosti.
Bylo potřeba udělat analýzu nákupních procesů společnosti z hlediska jejich efektivity a zajistit jejich případnou nápravu. Spolupráce s ostatními odděleními společnosti nefungovala optimálně nebo nebyla nastavena a popsána jako proces.
Došlo k odchodu několika zaměstnanců z oddělení nákupu, bylo potřeba zajistit jejich náhradu a zaškolení.
Společnost neměla dostatečnou evidenci uzavřených smluv s dodavateli.
Společnost v roce 2021 implementovala nový informační systém MS Dynamics, mnoho parametrů skladových položek důležitých pro nákup nebylo nastaveno nebo bylo nastaveno chybně.
Situace společnosti po dokončení projektu Pozice Manažera oddělení nákupu byla úspěšně převzata.
Byly popsány a nastaveny hlavní nákupní procesy, byly identifikovány činnosti a procesy, které způsobují problémy při spolupráci s ostatními odděleními společnosti. Tyto procesy byly zlepšeny a ve spolupráci s oddělením Řízení kvality  popsány.
Podařilo se najít a zaměstnat nové zaměstnance do oddělení Nákupu a oddělení personálně stabilizovat.
Bylo zajištěno pravidelné zaškolování nových i stávajících zaměstnaců v používání informačního systému.
Byla sestavena evidence všech smluv s dodavateli.
Od 1/11/2022 společnost zaměstnala nového Manažera oddělení nákupu a logistiky,  který nastoupil do trvalého pracovního poměru. Zaškolil jsem jej a předal mu úspěšně svou pozici.
Přínos pro projekt Podařilo se mi rychle převzít všechny funkce Manažera oddělení nákupu společnosti a úspěšně toto oddělení řídit.
Analyzoval jsem a řídil optimalizaci procesů a následnou implementaci upravených procesů v oddělení nákupu.
Stabilizoval jsem počet zaměstnanců v odděleních, které mi byly podřízeny.