Od – do 2004-2005
Projekt Zlepšení finančních funkcí ve slovenské pobočce včetně nastavení SAP
Společnost Lidl Česká republika v.o.s.
Segment Potravinářství, retail, retailový řetězec
Pozice Finanční ředitel
Situace společnosti před začátkem projektu Lidl začal prodávat na slovenském trhu.
Společnost musela připravit všechny finanční funkce na zvýšený počet a komplexnost transakcí po začátku prodejů.
Česká centrála společnosti byla zodpovědná i za aktivity na slovenském trhu, bylo nutné implementovat a nastavit účetní systém SAP dle požadavků slovenského účetnictví.
V účetním oddělení slovenké pobočky nebyl dostatečný počet personálu.
Situace společnosti po dokončení projektu Bylo zřízeno účetní oddělení slovenké pobočky.
Účetní systém SAP byl nastaven dle požadavků slovenského účetnictví.
Byl implementován nový systém pro reporting úvěrů.
Přínos pro projekt Vyhledal jsem, zaměstnal a vyškolil nový personál pro slovenské účetní oddělení.
Analyzoval jsem zákonné požadavky na slovenské účetnictví, které bylo nutné implementovat do účetního systému SAP.
Zajišťoval jsem implementaci a nastavení účetního systému SAP.
Podle zákonných požadavků na slovenské účetnictví byla upravena interní pravidla a procesy.
Zavedl jsem a reportoval jsem v novém systému pro reporting úvěrů.