Společnost

Lidl Česká republika v.o.s.

Segment

Potravinářství, retail, retailový řetězec

Projekt

Zlepšení finančních funkcí ve slovenské pobočce včetně nastavení SAP

Od – do

2004-2005

Pozice

Finanční ředitel

Situace společnosti před začátkem projektu

Lidl začal prodávat na slovenském trhu.
Společnost musela připravit všechny finanční funkce na zvýšený počet a komplexnost transakcí po začátku prodejů.
Česká centrála společnosti byla zodpovědná i za aktivity na slovenském trhu, bylo nutné implementovat a nastavit účetní systém SAP dle požadavků slovenského účetnictví.
V účetním oddělení slovenké pobočky nebyl dostatečný počet personálu.

Situace společnosti po dokončení projektu

Bylo zřízeno účetní oddělení slovenké pobočky.
Účetní systém SAP byl nastaven dle požadavků slovenského účetnictví.
Byl implementován nový systém pro reporting úvěrů.

Přínos pro projekt

Vyhledal jsem, zaměstnal a vyškolil nový personál pro slovenské účetní oddělení.
Analyzoval jsem zákonné požadavky na slovenské účetnictví, které bylo nutné implementovat do účetního systému SAP.
Zajišťoval jsem implementaci a nastavení účetního systému SAP.
Podle zákonných požadavků na slovenské účetnictví byla upravena interní pravidla a procesy.
Zavedl jsem a reportoval jsem v novém systému pro reporting úvěrů.