Od – do 2013 – 2014
Projekt Vytvoření strategie pro vstup do nových distribučních kanálů s novým produktovým portfoliem
Společnost Megafyt Pharma s.r.o., Europlant s.r.o.
Segment Farmacie, výroba a distribuce, volně prodejná léčiva, farmaceutické a bylinné čaje, ostatní bylinné produkty
Pozice Provozní a finanční ředitel, prokurista
Situace společnosti před začátkem projektu Podnik potřeboval otevřít nové distribuční kanály pro nové výrobky, protože všechny produkty byly do t0 doby prodávány pouze v lékárnách jako volně prodejná léčiva.
Obrat společnosti se snižoval v důsledku přesunu spotřebitelské poptávky po čajích z lékáren do supermarketů a drogerií.
Listingové poplatky a ostatní náklady ve farmaceutických řetězcích rapidně rostly.
Profitabilita společnosti se začala snižovat.

Situace společnosti po dokončení projektu

Strategie připravená k realizaci s detailním finančním a marketingovým plánem.
Nalezeny nové distribuční kanály – potraviny a drogerie.
Zvýšení obratu bylo plánováno ve výši 500%, zvýšení ziskovosti ve výši o 8% a zisku z 14 000 EUR na 300 000 EUR v období 5 let.
Strategie byla odmítnuta vlastníky podniku z důvodu konkurence vůči významným zákazníkům mateřské společnosti.
Přínos pro projekt Řídil jsem přípravu strategie a vypracoval jsem její finanční část – obchodní a marketingový plán.
Nalezl jsem dotační program vzdělávací aktivity zaměstnanců  při Ministerstvu práce a sociálních věcí a připravil a podal žádost. Po jejím schválení byla vytvořena Strategie pro vstup do nových distribučních kanálů jako součást vzdělávacího programu.
Řídil jsem spolupráci mezi týmy Financí, Marketingu, Výroby a Řízení kvality společností Megafyt Pharma / Europlant a týmu společnosti BDO Advisory, našeho strategického konzultanta.
Řídil jsem přípravu všech interních materiálů nutných pro formulaci strategie. Nejdůležitější byl finanční a marketingový plán spolu s analýzou ziskovosti po jednotlivých produktech. Bylo připraveno několik scénářů.