Od – do 2007
Projekt Příprava detailního finančního plánu
Společnost ZVVZ a.s.
Segment Výroba, těžké strojírenství, klimatizace, filtrace, odsiřování
Pozice Finanční ředitel
Situace společnosti před začátkem projektu Společnost měla připraven finanční plán jen na úrovni celého podniku, bez rozdělení na jednotlivé projekty, divize, profit cetra a finanční účty. Tato skutečnost byla důvodem nemožnosti řádně řídit jednotlivé zakázky.
Nebylo tudíž možné porovnávat plánované výsledky se skutečností dle jednotlivých projektů / smluv a identifikovat, kde a proč došlo k odchylkám.
Reálně dosahovaná ziskovost byla často výrazně horší než plánovaná.
Plánování výrobních kapacit nebylo dostatečně začleněno do plánů společnosti, nebylo známo, kolik jakých projektů je společnost schopná úspěšně dodat zákazníkům. Pokud nebyly v okamžiku sestavení plánu podepsané zakázky se zákazníky, volná výrobní kapacita zůstávala nevyužita.
Situace společnosti po dokončení projektu Byl vypracován kompletní a detailní finanční plán. Při je ho zpracování se postupovalo od úrovně jednotlivých smluv se zákazníky, přes projekty, divize až na úroveň celé společnosti. Součástí finančního plánu byl časový a kapacitní plán. Využití výrobní kapacity nepokryté podepsanými smlouvami bylo naplánováno pomocí několika typů obvyklých projektů.
Byly stanoveny konkrétní osoby zodpovědné za projektový controlling v každé divizi společnosti. To umožnilo lepší kontrolu časových a finančních ukazatelů každého projektu.
Hodnota ziskovosti projektu se stala jedním z nejdůležitějších ukazatelů každého projektu, manažeři zodpovědní za daný projekt ji začali kontrolovat a řídit.
Přínos pro projekt Analyzoval jsem situaci a vyřešil problémy spojené s plánováním pomocí plánování od nižších úrovní k vyšším a pomocí několika typů obvyklých projektů.
Řídil jsem přípravu pro společnost nového druhu finančního plánu, který byl použit poprvé. Vedl jsem jednání, kde jsem představoval novou metodologii plánování.
Rozhodl jsem o určení a zmocnění konkrétních osob za projektový kontrolling v rámci každé divize, řídil jsem je a kontroloval.