Od – do 12/2016 – 12/2017
Projekt Uzavření výrobního závodu Baxter / Gambro v Přerově
Společnost Baxter Healthcare Corporation / Gambro Česká republika s.r.o.
Segment Výroba, farmacie, zdravotnické výrobky, dializační sety
Pozice Finanční manager
Situace společnosti před začátkem projektu Vrcholový management skupiny Baxter / Gambro rozhodl u uzavření závodu v Přerově. Bylo nutné řídit proces uzavírání a likvidace společnosti.
Původní finanční manager odešel ze společnosti v 12/2017
Bylo nutné zajistit finanční řízení společnosti před vstupem do likvidace a během likvidace, mimořádný audit ke dni předcházejícímu den vstupu do likvidace. Bylo potřeba řídit přípravu uzavření společnosti po právní stránce (příprava likvidace právní entity, uzavření pracovních smluv se zaměstnanci atd.) s právními zástupci společnosti a s likvidátorem.
Ve společnosti nebyl nikdo, kdo by zajistil finanční reporting pro centrálu.
Informace o plánovaném uzavření společnosti byla tajná, bylo nutné udržet výrobu až do zveřejnění záměru společnost uzavřít, které bylo plánováno na polovinu 5/2017 a potom společnost uzavřít.
Situace společnosti po dokončení projektu Stabilizovaný podnik připravený na předání všech finančních funkcí třetí straně (likvidátorovi a externí účetní firmě) k 31/12/2017.
Většina majetku (cca 300 MCZK) a všechny zásoby byly prodány nebo zlikvidovány (cca 120 MCZK), prostory společnosti byly vyčištěny mezi dnem ukončení výroby (15/5/2017) a dnem předcházejícímu vstupu do likvidace (31/8/2017).
Byl proveden audit mimořádné účetní závěrky ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace (k 31/8/2017) a připraveno daňové přiznání pro daň z příjmů.
Přínos pro projekt Připravil jsem komplexní plány na uzavření společnosti.
Prováděl jsem finační a právní část likvidačního plánu.
Řídil a kontroloval jsem ocenění majetku společnosti k 31/12/2016 prováděné tajně před oznámením o ukončení činnosti a ocenění majetku prodávaného do skupiny Baxter.
Řídil jsem přípravu na audit mimořádné účetní závěrky k 31/8/2017 a finační oddělení při jeho provádění.
Plánoval a řídil jsem aktivity spojené s předáváním finančních funkcí externímu poskytovateli. Objasnil jsem účetní a reportingové postupy používané v závodě Přerov včetně problematiky převodních cen a financování likvidace  třetí straně (likvidátorovi a externí účetní firmě).
Připravoval jsem finanční plány a forecasty nutné pro řízení projektu po celou dobu jeho trvání.