Od – do 7/2023 – 12/2023
Projekt Převzetí role finančního ředitele skupiny BIS Group
Společnost BIS Group včetně BIS Czech s.r.o., BIS Euromont a.s. a BIS Slovensko s.r.o.
Segment Servis, Petrochemie a energetika, Údržba a a lešení a izolace
Pozice Finanční ředitel
Situace společnosti před začátkem projektu Společnost neměla finančního ředitele, byla vlastněna finančním investorem, který chtěl zlepšit ziskovost firem ve skupině.
Původní finanční ředitel ze společnosti odešel.
Bylo nutné co nejrychleji převzít pozici Finančního ředitele a zajistit finanční řízení společnosti. Nebylo možné řádné předání pozice od původního finančního ředitele, a proto bylo nutné udělat krátkou analýzu existujících procesů, aby bylo možné ji úspěšně převzít.
Společnost neměla zavedený dostatečný reporting pro financující banku.
Společnost neměla zavedený vhodný finanční forecasting.
Pojistné smlouvy nebyly aktualizovány, ani co se týká subjektu pojištění, ani co se týká pojistných hodnot.
Ve Finančním oddělení společnosti panovala velká nejistota kvůli možnému prodeji společnosti novému majiteli, hrozily odchody klíčových zaměstnanců.
Situace společnosti po dokončení projektu Pozice Finančního ředitele byla úspěšně převzata.
Reporting pro financující banku byl zaveden.
Finanční forecasting na základě jednotlivých projektů byl zaveden.
Společnost změnila pojistného makléře a byla připravena analýza pojistných rizik. Všechny existující smlouvy byly prohlédnuty, změněny nebo ukončeny, aby vše bylo v souladu s existujícími riziky.
Finanční oddělení společnosti bylo personálně stabilizováno.
Přínos pro projekt Podařilo se mi rychle převzít všechny funkce Finančního ředitele společnosti a úspěšně řídit všechna oddělení, za která jsem byl zodpovědný.
Řídil jsem přípravu formátu finančního reportu pro banku, stejně jako přípravu pravidelných měsíčních reportů.
Řídil jsem přípravu formátu finančního forecastingu, stejně jako přípravu pravidelných měsíčních reportů.
Řídil jsem ve spolupráci s pojistným makléřem proces analýzy existujících pojistných smluv včetně jejich změn tak, aby minimalizovaly pro společnost relevantní rizika.
Stabilizoval jsem jsem personál v odděleních, které mi byly podřízeny.