Společnost

Sitronics Telecom Solutions, Czech Republic, a.s.

Segment

Informační technologie, Infokomunikační technologie, vývoj software, výroba hardware

Projekt

Implementace kontrollingu a reportingu pro mateřskou společnost

Od – do

2005-2006

Pozice

Finanční ředitel

Situace společnosti před začátkem projektu

Společnost v posledních letech silně rostla, tržby, zisk a počet zaměstnanců se násobily každý rok.
Bylo velice obtížné řídit společnost v těchto podmínkách bez detailního plánování, forecastingu a kontrollingu.
Mateřská společnost byla registrována v Ruské federaci a byla kotována na Londýnské burze. Sitronics musel připravovat finanční reporting v souladu s českými, ruskými a americkými účetními standardy. Ve společnosti pro to nebyly ani lidské ani technické zdroje.

Situace společnosti po dokončení projektu

Byl sestaven finanční plán po jednotlivých produktech. Společnost mohla na základě tohoto plánu požádat o úvěry na financování další expanze.
Byly nastaveny procesy controllingu a forecastingu.
Byl nastaven reporting dle požadavků českého, ruského a amerického účetnictví.

Přínos pro projekt

Analyzoval jsem danou situaci a rozhodl jsem, jak by struktura finančního oddělení měla vypadat.
Vybudoval jsem nové oddělení kontrollingu – vybral jsem a zaměstnal personál pro toto oddělení.
Zjistil jsem nutnost mít detailní finanční plán po produktech pro nový finanční rok.
Stanovil jsem strukturu pro detailní finanční plán po produktech pro nový finanční rok.
Zavedl jsem detailní finační plánování, forecasting a kontrolling ve společnosti v souladu s českými, ruskými a americkými účetními standardy.
Řídil jsem implementaci nového reportingového systému (Lighthouse) pracujícího nad účetním systémem.